Tu jesteś: Strona główna -> Psycholog -> Psychologia [Mapa strony]
 

Psychologia – definicja

Psychologia to dziedzina nauki, której przedmiotem zainteresowania jest psychika oraz zachowania człowieka. Psychologia jako dyscyplina naukowa i nauka społeczna stara się zrozumieć zachowania zarówno poszczególnych ludzi, jak i całych grup. Efekty pogłębiania wiedzy o człowieku w wymienionym wyżej zakresie służą całemu społeczeństwu. Psychologowie pomagają zarówno indywidualnym ludziom, jak i grupom, poprzez terapię, czy też przez udzielanie porad lub konsultacji. Psychologia jest pomocna w wielu dziedzinach życia: w biznesie, administracji, sporcie, opiece zdrowotnej, czy wymiarze sprawiedliwości, by wymienić tylko kilka.

Psychologia

Psychologia

Historia psychologii

Już w czasach antycznych psychika ludzka była obiektem żywego zainteresowania. Zainteresowanie to było traktowane jako część filozofii. Wśród antycznych filozofów, którzy zajmowali się tym tematem, wymienić należy chociażby Platona, Talesa, czy Arystotelesa.

Zainteresowanie psychiką człowieka było też cechą filozofii epoki Oświecenia. Niemiecki filozof Christian Wolff traktował wręcz psychologię jako naukę. Niemniej jednak Immanuel Kant podważał wiarygodność psychologii opartej o badania doświadczalne, twierdząc, iż nie mogłaby ona być nauką przyrodniczą, ponieważ  procesy myślowe nie mogą zostać w żaden sposób zmierzone, a w związku z tym nie mogą być też opisane matematycznie ani nie mogą być przedmiotem eksperymentów.

Początki psychologii jako dyscypliny naukowej i rozpoczęcie gromadzenia wiedzy empirycznej w tym zakresie datować można dopiero na około połowę XIX wieku. Krajem, w którym te narodziny nastąpiły, były Niemcy. W wydanym w 1860 roku dziele Elemente der Psychophysik Gustav Fechner wystąpił przeciwko odrzuceniu przez Kanta badań doświadczalnych w psychologii. W 1879 roku Wilhelm Wundt utworzył na Uniwersytecie w Lipsku pierwszą pierwsze laboratorium psychologiczne. Wydarzenie to przez wielu uważane jest za narodziny psychologii eksperymentalnej.

Wkrótce takie laboratoria zaczęły powstawać na uczelniach w innych krajach świata. Pod koniec XIX wieku zaczęto tworzyć też pierwsze zrzeszenia naukowe psychologów (np. w Polsce takim zrzeszeniem jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne), a pierwszy międzynarodowy kongres miał miejsce w Paryżu w roku 1889, podczas wystawy światowej z okazji setnej rocznicy rewolucji francuskiej.

Nurty psychologii

W psychologii funkcjonują rozmaite nurty, które zakładają inne podejście do problemów związanych z psychiką i zachowaniem człowieka. Można wśród nich wymienić między innymi nurt psychodynamiczny (psychoanaliza), który został zapoczątkowany przez Zygmunta Freuda, nurt Gestalt (psychologia postaci), czy nurt behawioralny.

 

Artykuły o podobnej tematyce:

Jak odnaleźć w sobie motywację?

Jak pozbyć się lęku lub uczucia przygnębienia?

Jak poradzić sobie z emocjami?

Jak osiągnąć lub odzyskać poczucie szczęścia?

Jak uzyskać pomoc  dla swojego dziecka?

Jak poprawić relacje z najbliższymi?