Ewa Bogacz

psycholog i seksuolog

Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych. Przyjmuje pacjentów indywidualnych, ale także specjalizuje się w terapii par i małżeństw.

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, z nastawieniem na znalezienie problemu i jego rozwiązanie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami zgłaszającymi problemy natury seksualnej, w tym w terapii par, a także w pracy z osobami z problemami psychologicznymi oraz osobami poszukującymi satysfakcji życiowej.

Więcej informacji (kliknij na link)


Sylwia Michalczewska

psycholog, seksuolog

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Znajduje się pod stałą superwizją u certyfikowanych superwizorów PTS.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz seksuologiczne, a także terapię zaburzeń seksualnych – zarówno indywidualnie, jak też dla par.

Specjalizuje się również w prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży, w tym między innymi pomaga przy problemach związanych z onanizmem dziecięcym oraz w trudnościach seksualnych w okresie dojrzewania.

Prowadzi także konsultacje psychologiczne oraz terapię dzieci i młodzieży w zakresie wsparcia w przezwyciężaniu kryzysów życiowych i rozwojowych, trudnościami w nauce, treningu koncentracji uwagi, eliminowania zachowań agresywnych, zaburzeń nastroju.

W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii poznawczo-behawioralnej.

Więcej informacji (kliknij na link)


Joanna Moczulska-Rogowska

psycholog, seksuolog

Joanna Moczulska-Rogowska jest psychologiem, psychoterapeutką, seksuologiem klinicznym w trakcie certyfikacji (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne). Zajmuje się psychoterapią, pomocą psychologiczną oraz terapią seksualną osób dorosłych, par i małżeństw.

Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym zorientowaną na poszukiwanie źródła problemu, emocje i relacje międzyludzkie. Pracuje pod superwizją.

Więcej informacji (kliknij na link)


Magdalena Miazek-Mioduszewska

psycholog, seksuolog, animatorka edukacji seksualnej

Prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych.

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Przyjmuje zarówno pacjentów indywidualnych, jak i prowadzi terapię par i małżeństw. Specjalizuje się także w pracy z osobami nieheteroseksualnymi i transpłciowymi. Prowadzi także szkolenia, warsztaty i prelekcje dotyczące psychologicznych aspektów seksualności.

Więcej informacji (kliknij na link)


Magdalena Hasiuk

psycholog, seksuolog

W swojej pracy stosuje metody nurtu systemowego.

Prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych. Przyjmuje pacjentów indywidualnych, a także pary i małżeństwa.

Pracuje także z dziećmi i nastolatkami oraz rodzicami, których niepokoją zachowania seksualne ich dzieci. Oprócz tego jest oligofrenopedagogiem – pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej informacji (kliknij na link)


Marcin Drzewiecki

psycholog, seksuolog

W swojej pracy stosuje metody nurtu poznawczo-behawioralnego.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych. Pracuje zarówno z pacjentami indywidualnymi, jak też prowadzi terapię par i małżeństw.

Zajmuje się także interwencjami kryzysowymi oraz profilaktyką i terapią stresu i uzależnień.

Więcej informacji (kliknij na link)


Kamila Jakubiak-Leńczuk

psycholog, seksuolog

Zajmuje się pomocą osobom, które odczuwają dyskomfort w swoim życiu seksualnym.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych. Przyjmuje zarówno pacjentów indywidualnych, jak i pary i małżeństwa.

W swojej pracy stosuje metody terapii poznawczo-behawioralnej.

Więcej informacji (kliknij na link)


Mirella Stolarek

psycholog, seksuolog

Mirella Stolarek jest psychologiem i seksuologiem.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz seksuologiczne, a także terapię zaburzeń seksualnych.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, dziećmi oraz młodzieżą. Prowadzi również terapię par i małżeństw. Specjalizuje się także w pomocy osobom z grupy LGBT.

W swojej pracy integruje nurt behawioralno-poznawczy z podejściem humanistycznym. Szczególnie bliska jest jej terapia Gestalt, której istotą jest świadomość bycia „tu i teraz”.

 

Więcej informacji (kliknij na link)