Ewa Bogacz

psycholog i seksuolog

Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych. Przyjmuje pacjentów indywidualnych, ale także specjalizuje się w terapii par i małżeństw.

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, z nastawieniem na znalezienie problemu i jego rozwiązanie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami zgłaszającymi problemy natury seksualnej, w tym w terapii par, a także w pracy z osobami z problemami psychologicznymi oraz osobami poszukującymi satysfakcji życiowej.

Więcej informacji (kliknij na link)


Sylwia Michalczewska

psycholog, seksuolog

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Znajduje się pod stałą superwizją u certyfikowanych superwizorów PTS.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz seksuologiczne, a także terapię zaburzeń seksualnych – zarówno indywidualnie, jak też dla par.

Specjalizuje się również w prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży, w tym między innymi pomaga przy problemach związanych z onanizmem dziecięcym oraz w trudnościach seksualnych w okresie dojrzewania.

Prowadzi także konsultacje psychologiczne oraz terapię dzieci i młodzieży w zakresie wsparcia w przezwyciężaniu kryzysów życiowych i rozwojowych, trudnościami w nauce, treningu koncentracji uwagi, eliminowania zachowań agresywnych, zaburzeń nastroju.

W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii poznawczo-behawioralnej.

Więcej informacji (kliknij na link)


Joanna Moczulska-Rogowska

psycholog, seksuolog

Joanna Moczulska-Rogowska jest psychologiem, psychoterapeutką, seksuologiem klinicznym w trakcie certyfikacji (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne). Zajmuje się psychoterapią, pomocą psychologiczną oraz terapią seksualną osób dorosłych, par i małżeństw.

Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym zorientowaną na poszukiwanie źródła problemu, emocje i relacje międzyludzkie. Pracuje pod superwizją.

Więcej informacji (kliknij na link)


Magdalena Miazek-Mioduszewska

psycholog, seksuolog, animatorka edukacji seksualnej

Prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych.

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Przyjmuje zarówno pacjentów indywidualnych, jak i prowadzi terapię par i małżeństw. Specjalizuje się także w pracy z osobami nieheteroseksualnymi i transpłciowymi. Prowadzi także szkolenia, warsztaty i prelekcje dotyczące psychologicznych aspektów seksualności.

Więcej informacji (kliknij na link)


Marta Osińska-Białczyk

psycholog, seksuolog

Prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz w Terapii Schematu.

Swoją pomoc kieruje do młodzieży powyżej 16. roku życia oraz dorosłych – w formie terapii indywidualnej oraz terapii par. Pracuje przede wszystkim z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, zaburzenia seksualne, zaburzenia odżywiania oraz depresję. Pomaga także w problemach, takich jak: niska samoocena, brak satysfakcjonujących relacji, poczucie zagubienia czy słabe radzenie sobie z emocjami.

Więcej informacji (kliknij na link)


Magdalena Hasiuk

psycholog, seksuolog

W swojej pracy stosuje metody nurtu systemowego.

Prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych. Przyjmuje pacjentów indywidualnych, a także pary i małżeństwa.

Pracuje także z dziećmi i nastolatkami oraz rodzicami, których niepokoją zachowania seksualne ich dzieci. Oprócz tego jest oligofrenopedagogiem – pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej informacji (kliknij na link)


Marcin Drzewiecki

psycholog, seksuolog

W swojej pracy stosuje metody nurtu poznawczo-behawioralnego.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych. Pracuje zarówno z pacjentami indywidualnymi, jak też prowadzi terapię par i małżeństw.

Zajmuje się także interwencjami kryzysowymi oraz profilaktyką i terapią stresu i uzależnień.

Więcej informacji (kliknij na link)


Kamila Jakubiak-Leńczuk

psycholog, seksuolog

Zajmuje się pomocą osobom, które odczuwają dyskomfort w swoim życiu seksualnym.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych. Przyjmuje zarówno pacjentów indywidualnych, jak i pary i małżeństwa.

W swojej pracy stosuje metody terapii poznawczo-behawioralnej.

Więcej informacji (kliknij na link)


Karina Pizoń

psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię. Specjalizuje się w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia lekowe, depresję i niska samoocenę.

W swojej pracy stosuje metody terapii poznawczo-behawioralnej.

Więcej informacji (kliknij na link)


Monika Kaszuba

psycholog, seksuolog, doula

Prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych. Udziela także jednorazowych konsultacji seksuologicznych. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par, terapię rodzinną oraz terapię dzieci i młodzieży.

Jako doula prowadzi całościową opiekę okołoporodową, rozmawia o oczekiwaniach i obawach związanych z rodzicielstwem, przygotowuje przyszłych rodziców do nowej roli. Może również towarzyszyć podczas porodu, stosując techniki relaksacyjne i zapewniając poczucie bezpieczeństwa. W okresie połogu wspiera w powrocie do aktywności seksualnej.

Specjalizuje się także w pomocy rodzicom, opiekunom i nauczycielom w postępowaniu terapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji (kliknij na link)