Monika Kaszuba jest psychologiem-seksuologiem oraz doulą.

Prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych. Udziela także jednorazowych konsultacji seksuologicznych. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par, terapię rodzinną oraz terapię dzieci i młodzieży.

Jako doula prowadzi całościową opiekę okołoporodową, rozmawia o oczekiwaniach i obawach związanych z rodzicielstwem, przygotowuje przyszłych rodziców do nowej roli. Może również towarzyszyć podczas porodu, stosując techniki relaksacyjne i zapewniając poczucie bezpieczeństwa. W okresie połogu wspiera w powrocie do aktywności seksualnej.

Specjalizuje się także w pomocy rodzicom, opiekunom i nauczycielom w postępowaniu terapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

Ukończone szkoły:

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność: psychoterapia i terapia seksualna,
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny – studia podyplomowe z seksuologii klinicznej,
  • Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w:

  • Fundacji Trans-Fuzja,
  • Centrum Terapii Mutyzmu,
  • Pierwszym Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Warszawie,
  • Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM,
  • na Oddziale Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Monika Kaszuba

Monika Kaszuba

 

Monika Kaszuba

Monika Kaszuba