Ewa Bogacz

psycholog i seksuolog

Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych. Przyjmuje pacjentów indywidualnych, ale także specjalizuje się w terapii par i małżeństw.

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, z nastawieniem na znalezienie problemu i jego rozwiązanie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami zgłaszającymi problemy natury seksualnej, w tym w terapii par, a także w pracy z osobami z problemami psychologicznymi oraz osobami poszukującymi satysfakcji życiowej.

Więcej informacji (kliknij na link)

Sylwia Michalczewska

psycholog, seksuolog

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Znajduje się pod stałą superwizją u certyfikowanych superwizorów PTS.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz seksuologiczne, a także terapię zaburzeń seksualnych – zarówno indywidualnie, jak też dla par.

Specjalizuje się również w prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży, w tym między innymi pomaga przy problemach związanych z onanizmem dziecięcym oraz w trudnościach seksualnych w okresie dojrzewania.

Prowadzi także konsultacje psychologiczne oraz terapię dzieci i młodzieży w zakresie wsparcia w przezwyciężaniu kryzysów życiowych i rozwojowych, trudnościami w nauce, treningu koncentracji uwagi, eliminowania zachowań agresywnych, zaburzeń nastroju.

W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii poznawczo-behawioralnej.

Więcej informacji (kliknij na link)

Marcin Drzewiecki

psycholog, seksuolog

W swojej pracy stosuje metody nurtu poznawczo-behawioralnego.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych. Pracuje zarówno z pacjentami indywidualnymi, jak też prowadzi terapię par i małżeństw.

Zajmuje się także interwencjami kryzysowymi oraz profilaktyką i terapią stresu i uzależnień.

Więcej informacji (kliknij na link)

Mirella Stolarek

Mirella Stolarek

psycholog, seksuolog

Mirella Stolarek jest psychologiem i seksuologiem.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz seksuologiczne, a także terapię zaburzeń seksualnych.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, dziećmi oraz młodzieżą. Prowadzi również terapię par i małżeństw. Specjalizuje się także w pomocy osobom z grupy LGBT.

W swojej pracy integruje nurt behawioralno-poznawczy z podejściem humanistycznym. Szczególnie bliska jest jej terapia Gestalt, której istotą jest świadomość bycia „tu i teraz”.

 

Więcej informacji (kliknij na link)

Magdalena Ogieniewska-Małecka

psycholog, seksuolog

Magdalena Ogieniewska-Małecka jest psychologiem i terapeutką zaburzeń seksualnych.

Prowadzi poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych.

Przyjmuje pary oraz pacjentów indywidualnych doświadczających trudności w obszarze seksualności i relacji oraz tych, którzy chcą poprawić jakość swoich związków, komunikacji i życia seksualnego.

W swojej pracy integruje różne podejścia teoretyczne.

 

Więcej informacji (kliknij na link)

Anna Ciucias

Anna Ciucias

psycholog

Anna Ciucias jest psycholożką. Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Zajmuje się także interwencją kryzysową oraz psychoedukacją i szeroko rozumianymi kryzysami.

W swojej pracy stosuje techniki poznawczo-behawioralne oraz podejście skoncentrowane na rozwiązaniach TSR (ang. solution focused brief therapy – SFBT), którego celem jest towarzyszenie pacjentom w budowaniu rozwiązań.

Przyjmuje nie tylko dorosłych, ale także młodzież. Ukończyła liczne szkolenia przygotowujące do pracy z młodzieżą zmagającą się z trudnościami natury psychologicznej oraz doświadczającą kryzysu.

 

Więcej informacji (kliknij na link)

Karolina Rosłan

Karolina Rosłan

psycholog, seksuolog

Karolina Rosłan jest psychologiem-seksuologiem. Zajmuje się prowadzeniem poradnictwa i konsultacji psychologicznych i seksuologicznych  oraz terapią zaburzeń seksualnych. Współpracuje z pacjentami indywidualnymi, parami i małżeństwami.

W swojej pracy stosuje techniki terapii z nurtu integracyjnego, z podkreśleniem metod poznawczo-behawioralnych.

W kontakcie z klientem cechuje się otwartością, zrozumieniem i rzetelnym podejściem do indywidualnych i zróżnicowanych trudności.

 

Więcej informacji (kliknij na link)

Marta Zielińska

Marta Zielińska

psycholog spec. seksuolog, edukatorka seksualna

Prowadzi konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne, a także psychoedukację i edukację seksualną. Pracuje z młodzieżą, dorosłymi, parami. Konsultuje również rodziców, których niepokoją zachowania seksualne ich młodszych bądź nastoletnich dzieci oraz chcących świadomie i aktywnie wspierać ich zdrowy rozwój psychoseksualny.

W swojej pracy czerpie z nurtu humanistycznego, skupiając się przede wszystkim na aktualnie przeżywanych trudnościach czy dyskomforcie, dążąc ku poprawie jakości życia oraz relacji.

Więcej informacji (kliknij na link)

Michał Kopeć

Michał Kopeć

psycholog, seksuolog

Pracuje z pacjentami doświadczającymi trudności związanych z seksualnością: dysfunkcji seksualnych (m.in. brak lub utrata pożądania, zaburzenia erekcji lub reakcji genitalnej, ból w trakcie stosunku), zaburzeń preferencji seksualnych (m.in. fetyszyzm, sadyzm-masochizm, voyeryzm), trudności relacyjnych i innych. Jego pacjentami są także pacjenci identyfikujący się jako LGBTQIA+, z którymi pracuje nad zaakceptowaniem bądź określeniem swojej orientacji seksualnej czy identyfikacji płciowej, oraz nad radzeniem sobie ze stresem mniejszościowym.

Więcej informacji (kliknij na link)

Agnieszka Łaniewska

Agnieszka Łaniewska

dietetyk, psychodietetyk

Jako dietetyk i psychodietetyk specjalizuje się w dietetyce klinicznej, zaburzeniach gospodarki węglowodanowej jak np. insulinooporność, dietetyce sportowej. Bierze udział w specjalistycznych konferencjach, warsztatach w całej Polsce. Przygotowuje wykłady z zakresu zdrowego odżywiania. Wierzy, że edukacja do podstawa i trudne medyczne kwestie można przekazać w przyjemny i prosty sposób.

Swoją pracę opiera na indywidualnym podejściu i swobodnej komunikacji, co przekłada się na komfort pacjenta i dobre rezultaty.

Więcej informacji (kliknij na link)