Ewa Bogacz

psycholog i seksuolog

Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych. Przyjmuje pacjentów indywidualnych, ale także specjalizuje się w terapii par i małżeństw.

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, z nastawieniem na znalezienie problemu i jego rozwiązanie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami zgłaszającymi problemy natury seksualnej, w tym w terapii par, a także w pracy z osobami z problemami psychologicznymi oraz osobami poszukującymi satysfakcji życiowej.

Więcej informacji (kliknij na link)


Sylwia Michalczewska

psycholog, seksuolog

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Znajduje się pod stałą superwizją u certyfikowanych superwizorów PTS.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz seksuologiczne, a także terapię zaburzeń seksualnych – zarówno indywidualnie, jak też dla par.

Specjalizuje się również w prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży, w tym między innymi pomaga przy problemach związanych z onanizmem dziecięcym oraz w trudnościach seksualnych w okresie dojrzewania.

Prowadzi także konsultacje psychologiczne oraz terapię dzieci i młodzieży w zakresie wsparcia w przezwyciężaniu kryzysów życiowych i rozwojowych, trudnościami w nauce, treningu koncentracji uwagi, eliminowania zachowań agresywnych, zaburzeń nastroju.

W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii poznawczo-behawioralnej.

Więcej informacji (kliknij na link)


Joanna Rogowska

psycholog, seksuolog

Joanna Moczulska-Rogowska jest psychologiem, psychoterapeutką, seksuologiem klinicznym w trakcie certyfikacji (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne). Zajmuje się psychoterapią, pomocą psychologiczną oraz terapią seksualną osób dorosłych, par i małżeństw.

Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym zorientowaną na poszukiwanie źródła problemu, emocje i relacje międzyludzkie. Pracuje pod superwizją.

Więcej informacji (kliknij na link)


Magdalena Miazek-Mioduszewska

psycholog, seksuolog, animatorka edukacji seksualnej

Prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych.

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Przyjmuje zarówno pacjentów indywidualnych, jak i prowadzi terapię par i małżeństw. Specjalizuje się także w pracy z osobami nieheteroseksualnymi i transpłciowymi. Prowadzi także szkolenia, warsztaty i prelekcje dotyczące psychologicznych aspektów seksualności.

Więcej informacji (kliknij na link)


Marcin Drzewiecki

psycholog, seksuolog

W swojej pracy stosuje metody nurtu poznawczo-behawioralnego.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych. Pracuje zarówno z pacjentami indywidualnymi, jak też prowadzi terapię par i małżeństw.

Zajmuje się także interwencjami kryzysowymi oraz profilaktyką i terapią stresu i uzależnień.

Więcej informacji (kliknij na link)


Mirella Stolarek

psycholog, seksuolog

Mirella Stolarek jest psychologiem i seksuologiem.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz seksuologiczne, a także terapię zaburzeń seksualnych.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, dziećmi oraz młodzieżą. Prowadzi również terapię par i małżeństw. Specjalizuje się także w pomocy osobom z grupy LGBT.

W swojej pracy integruje nurt behawioralno-poznawczy z podejściem humanistycznym. Szczególnie bliska jest jej terapia Gestalt, której istotą jest świadomość bycia „tu i teraz”.

 

Więcej informacji (kliknij na link)


Magdalena Ogieniewska-Małecka

psycholog, seksuolog

Magdalena Ogieniewska-Małecka jest psychologiem i terapeutką zaburzeń seksualnych.

Prowadzi poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych.

Przyjmuje pary oraz pacjentów indywidualnych doświadczających trudności w obszarze seksualności i relacji oraz tych, którzy chcą poprawić jakość swoich związków, komunikacji i życia seksualnego.

W swojej pracy integruje różne podejścia teoretyczne.

 

Więcej informacji (kliknij na link)


Anna Ciucias

psycholog

Anna Ciucias jest psycholożką. Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Zajmuje się także interwencją kryzysową oraz psychoedukacją i szeroko rozumianymi kryzysami.

W swojej pracy stosuje techniki poznawczo-behawioralne oraz podejście skoncentrowane na rozwiązaniach TSR (ang. solution focused brief therapy - SFBT), którego celem jest towarzyszenie pacjentom w budowaniu rozwiązań.

Przyjmuje nie tylko dorosłych, ale także młodzież. Ukończyła liczne szkolenia przygotowujące do pracy z młodzieżą zmagającą się z trudnościami natury psychologicznej oraz doświadczającą kryzysu.

 

Więcej informacji (kliknij na link)


Karolina Rosłan

psycholog, seksuolog

Karolina Rosłan jest psychologiem-seksuologiem. Zajmuje się prowadzeniem poradnictwa i konsultacji psychologicznych i seksuologicznych  oraz terapią zaburzeń seksualnych. Współpracuje z pacjentami indywidualnymi, parami i małżeństwami.

W swojej pracy stosuje techniki terapii z nurtu integracyjnego, z podkreśleniem metod poznawczo-behawioralnych.

W kontakcie z klientem cechuje się otwartością, zrozumieniem i rzetelnym podejściem do indywidualnych i zróżnicowanych trudności.

 

Więcej informacji (kliknij na link)


Marta Zielińska

psycholog spec. seksuolog, edukatorka seksualna

Prowadzi konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne, a także psychoedukację i edukację seksualną. Pracuje z młodzieżą, dorosłymi, parami. Konsultuje również rodziców, których niepokoją zachowania seksualne ich młodszych bądź nastoletnich dzieci oraz chcących świadomie i aktywnie wspierać ich zdrowy rozwój psychoseksualny.

W swojej pracy czerpie z nurtu humanistycznego, skupiając się przede wszystkim na aktualnie przeżywanych trudnościach czy dyskomforcie, dążąc ku poprawie jakości życia oraz relacji.

Więcej informacji (kliknij na link)