• Aleje Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa

    • polski

Sylwia Grochowska

Sylwia Grochowska

Sylwia Grochowska jest psycholożką i seksuolożką. Prowadzi konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne, a także psychoedukację i edukację seksualną. Pracuje zarówno z młodzieżą, jak i dorosłymi, doświadczającymi kryzysów, zmagających się z obniżonym nastrojem, lękiem, mającymi trudności w relacjach interpersonalnych. W swojej pracy korzysta głównie z technik terapii poznawczo-behawioralnej, ale bliskie jest jej integrowanie różnych podejść terapeutycznych.

Ma doświadczenie w pracy z osobami neuroróżnorodnymi (m.in. z diagnozą AD(H)D, spektrum autyzmu) oraz z osobami doświadczającymi rozbieżności między płcią doświadczaną, a przypisaną przy urodzeniu. Podczas pracy z drugą osobą najważniejsze jest dla niej dbanie o tworzenie bezpiecznej, otwartej i empatycznej relacji. Towarzyszy Pacjentom w znalezieniu drogi do głębszego zrozumienia swoich potrzeb, emocji, myśli oraz zachowań. Swoją wiedzę oraz warsztat pracy stale poszerza w ramach szkoleń i konferencji. Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Ukończone szkoły
  • Uniwersytet SWPS w Warszawie, studia magisterskie na kierunku Psychologia kliniczna,
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny, studia podyplomowe na kierunku Seksuologia praktyczna,
  • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne dla Psychologów.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w:
  • Strefie Młodzieży SWPS,
  • Fundacji Savant,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7.
Dyplomy i certyfikaty
Call Now Button