• Aleje Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa

  • polski

Anna Ciucias

Anna Ciucias jest psycholożką i seksuolożką. Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz terapię zaburzeń seksualnych. W swojej pracy zajmuje się świadczeniem indywidualnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom dorosłym oraz interwencją kryzysową. Wspiera osoby LGBT+ (jest specjalistką rekomendowaną przez Kampanię Przeciw Homofobii).

Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym (CBT) oraz skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR). Aby lepiej zrozumieć życiowe pułapki, w które wpadamy, stosuje także elementy Terapii Schematów (TS). Regularnie dokształca się podczas szkoleń, kursów i konferencji specjalistycznych.

Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuje pod stałą superwizją.

Podczas spotkań dba o poczucie bezpieczeństwa i szacunku dla wyborów drugiej osoby. Jej celem jest nieść pomoc i wsparcie, bez względu na światopogląd, pochodzenie, wyznanie czy tożsamość seksualną i płciową pacjentów. Rozmowy otacza dozą poczucia humoru, które ceni sobie jako pomocne w nabieraniu dystansu do siebie i otaczającej rzeczywistości.

Obszary pomocy:

 • szeroko rozumiane kryzysy
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • problemy emocjonalne
 • problemy interpersonalne
 • seksualność
 • toksyczne relacje i problemy w związkach
 • problemy w środowisku pracy
 • przemoc
Ukończone szkoły
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia (specjalność Psychologia kliniczna i zdrowia)
 • Centrum TSR, kurs krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (stopień I)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny –  studia podyplomowe z zakresu Seksuologii klinicznej
 • Centrum CBT – Psychoterapia poznawczo – behawioralna (w trakcie certyfikacji)
 • adAlta – Terapia Schematów (w trakcie certyfikacji ISST)
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w:
 • Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia ,,Niebieska Linia”
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Szpital Psychiatryczny Tworki – Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
 • Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii ,,MOP”
 • Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi
 • Poradnia Seksuologii i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ
 • Klinika Psychiatrii Sądowej – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Dyplomy i certyfikaty
Call Now Button