Anna Ciucias jest psycholożką. Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Zajmuje się także interwencją kryzysową oraz psychoedukacją i szeroko rozumianymi kryzysami.

W swojej pracy stosuje techniki poznawczo-behawioralne oraz podejście skoncentrowane na rozwiązaniach TSR (ang. solution focused brief therapy – SFBT), którego celem jest towarzyszenie pacjentom w budowaniu rozwiązań. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Podczas spotkań dba o poczucie bezpieczeństwa i szacunku dla wyborów drugiej osoby. Jej celem jest nieść profesjonalną pomoc i wsparcie, bez względu na światopogląd, pochodzenie, wyznanie czy orientację seksualną pacjentów.

Przyjmuje nie tylko dorosłych, ale także młodzież. Ukończyła liczne szkolenia przygotowujące do pracy z młodzieżą zmagającą się z trudnościami natury psychologicznej oraz doświadczającą kryzysu.

Anna Ciucias
Anna Ciucias

Ukończone szkoły:

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia (specjalność Psychologia kliniczna i zdrowia)
  • Centrum TSR, kurs krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (stopień I)

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w:

  • Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia ,,Niebieska Linia”
  • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  • Szpital Psychiatryczny Tworki – Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
  • Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii ,,MOP”
  • Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi

Dyplomy i certyfikaty: