• Aleje Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa

  • polski

Beata Rożek

Beata Rożek

Beata Rożek

Beata Rożek prowadzi diagnozę, konsultacje, poradnictwo jako psycholog i seksuolog, w tym  również terapię w obszarze związanym z życiem seksualnym, seksualnością, zaburzeniami seksualnymi oraz pozyskiwaniem satysfakcji seksualnej. Pracuje z młodzieżą i z osobami dorosłymi w tym również z parami.  W zakresie jej działania znajduje się też praktyczne szkolenie i doradztwo w zakresie mentoringu i wsparcia zawodowego, kształtowania pozytywnej atmosfery rozwoju w środowisku zawodowym.

W swojej pracy skupia się na sytuacji pacjenta, poszukiwaniu indywidualnych metod prowadzących do rozwiązania jego problemu, wspierając się technikami terapii z nurtu integracyjnego, metodami poznawczo-behawioralnych oraz humanistycznymi związanymi z akceptacją i zaangażowaniem.

Ukończone szkoły
 • Akademia Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), studia magisterskie na kierunku Psychologia, specjalizacja sądowo-penitencjarna,
 • Szkoła Oficerska Służby Więziennej, specjalizacja penitencjarna,
 • Uniwersytet Śląski, Podyplomowe Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów,
 • Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Szkolenie w diagnozie klinicznej DSM-IV-TR,
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, studia podyplomowe na kierunku: Seksuologia kliniczna,
 • Instytut Psychologii Zdrowia, Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w:
 • Specjalistycznej Poradni Psychologicznej Centrum w Warszawie jako psycholog-seksuolog,
 • Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka jako psycholog ośrodka diagnostycznego,
 • Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka jako kierownik ośrodka diagnostycznego,
 • Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia (Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie),
 • Studio Rozwoju i Terapii Human Clinic w Legionowie,
 • Zakładzie Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Warszawie.
Dyplomy i certyfikaty
Call Now Button