• Aleje Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa

    • polski
    • angielski

Regulamin rezerwacji konsultacji on-line

1. Podmiotem dokonującym sprzedaży usług świadczonych na odległość (konsultacji telefonicznych, konsultacji przez Skype i porad e-mailowych) jest Poradnia Psychologiczno-Seksuologiczna „HARMONIA” Ewa Bogacz, Aleje Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa, NIP: 5242437074, REGON: 147129487 (dalej: „Poradnia”).

2. Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Poradni (dalej: „Pacjent’’).

3. Rezerwacja konsultacji polega na umówieniu terminu jej przeprowadzenia oraz specjalisty, który udzieli konsultacji. Rezerwacji Pacjent dokonuje dzwoniąc na numer telefoniczny Poradni lub pisząc na adres e-mailowy Poradni. Następnie Pacjent otrzymuje na podany przez siebie e-mail link do dokonania płatności on-line za konsultację.

4. Po dokonaniu płatności za konsultację Pacjent może odwołać konsultację lub zmienić jej termin najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem konsultacji. W przypadku odwołania konsultacji najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem Poradnia zwróci Pacjentowi dokonaną przez Pacjenta płatność za konsultację. W przypadku przeniesienia konsultacji na inny termin, dokonanej najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem, Poradnia zaliczy płatność na poczet konsultacji w nowym terminie.

5. Płatność za konsultację nie będzie zwracana:

a) w przypadku odwołania konsultacji na mniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem;

b) w przypadku zmiany przez Pacjenta terminu konsultacji na mniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem;

6. W przypadku porad e-mailowych nie ma możliwości zwrotu płatności za poradę.

7. Pacjent może złożyć reklamację dotyczącą procesu płatności oraz jej zwrotu wysyłając e-mail na adres pomoc@poradnia-harmonia.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej złożenia.

Call Now Button