• Aleje Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa

  • polski
  • angielski

  Zaburzenia identyfikacji płciowej w okresie dorastania

  Zaburzenia identyfikacji płciowej w okresie dorastania

  Zaburzenia identyfikacji płciowej w okresie dorastania

  Zaburzenia identyfikacji płciowej w okresie dorastania 1024 683 Psycholog Seksuolog Warszawa - Poradnia "HARMONIA"

  Zaburzenia identyfikacji płciowej to niezwykle delikatny problem, który dotyka wielu młodych ludzi. Jest to stan cechujący się niezgodnością między płcią fizyczną a mentalną i może mieć podłoże biologiczne lub psychologiczne. Dorastający człowiek z zaburzeniami identyfikacji płciowej wymaga specjalistycznej pomocy, a w razie pewnej diagnozy zastosowania radykalnego i nieodwracalnego leczenia. Dowiedz się, jak rozpoznać zaburzenia identyfikacji płciowej w okresie dorastania u dziecka i gdzie szukać pomocy.

  Zaburzenia identyfikacji płciowej – klasyfikacja ICD-10

  W klasyfikacji ICD-10 zaburzenia identyfikacji płciowej znajdują się pod numerem F64. Zastosowano podział na:

  • 0 Transseksualizm.
  • 1 Transwestytyzm o typie podwójnej roli.
  • 2 Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie.
  • 8 Inne zaburzenia identyfikacji płciowej.
  • 9 Zaburzenia identyfikacji płciowej, nieokreślone.

  Czym są zaburzenia identyfikacji płciowej (dysforia płciowa) w okresie dorastania?

  Występujące w okresie dorastania zaburzenia identyfikacji płciowej cechują się uporczywym głębokim niezadowoleniem z własnej płci z jednoczesną silną chęcią posiadania cech płci przeciwnej. Głównym obiektem zainteresowania takiej osoby jest ubiór i postępowanie płci przeciwnej i odrzucanie własnej płci. Zaburzenia te zaobserwować można zwykle we wczesnym dzieciństwie, niekiedy nieco później, ale zawsze przed pokwitaniem.

  Zaburzenia identyfikacji płciowej – jak często występują?

  Podejrzewa się, że zaburzenia identyfikacji płciowej szczególnie wśród osób młodych były obecne od zawsze zarówno w Europie, jak i poza nią, jednak dopiero teraz zaczęto więcej o nich mówić. Świat idzie do przodu i zmienia się podejście do różnych rzeczy, w tym również postrzegania zaburzeń identyfikacji płciowej.

  Jeśli chodzi o sam transseksualizm, to częstość jego występowania na świecie w dużym przybliżeniu wynosi 1 na 60 000 osób wśród mężczyzn (transpłciowych kobiet) i 1 na 100 000 osób wśród kobiet (transpłciowych mężczyzn). Choć z pozoru wydawać się może, że skala tego zjawiska nie jest duża, to należy wziąć pod uwagę, że każdy przypadek zaburzeń identyfikacji płciowej wiąże się z ludzkim cierpieniem i wymaga wyrozumiałości oraz niezbędnej pomocy.

  Zaburzenia identyfikacji płciowej u dzieci i młodzieży

  Ze względu na młody wiek i przede wszystkim brak dojrzałości zarówno fizycznej, jak i psychicznej młodzi ludzie z zaburzeniami tożsamości płciowej stwarzają szczególne problemy, jeśli chodzi o diagnostykę i leczenie. Z zasady podchodzi się do takiego pacjenta z dużą ostrożnością, przez co leczenie podejmowane już dużo później niż mogłoby zostać podjęte.

  Z przeprowadzonych w Holandii badań wynika, że wczesna interwencja operacyjna dotycząca zmiany płci wiąże się z dobrymi wynikami leczenia. Podejście do tematu jednak różni się w zależności od kraju. Przykładowo w Wielkiej Brytanii opóźnienie dojrzewania płciowego podejmuje się dopiero wtedy, gdy pacjent ma możliwość wydania na to prawomocnej zgody.

  Przeprowadzone do tej pory obserwacje pokazują, że na podstawie samych zaburzeń identyfikacji płciowej w okresie dzieciństwa nie da się przewidzieć rozwoju ewentualnego transseksualizmu w przyszłości. Podejrzewa się jednak, że niezmienność i trwałość zachowań charakterystycznych dla płci przeciwnej oraz duże ich nasilenie wzrastające z czasem prowadzą do wytworzenia tożsamości transseksualnej.

  Gdzie szukać pomocy w przypadku zaburzeń identyfikacji płciowej u dziecka?

  Zaobserwowanie nietypowych zachowań u dziecka wskazujących na niezadowolenie z własnej płci i chęć posiadania cech płci przeciwnej, które utrzymują się przez długi czas, powinno skłonić do poszukania pomocy u specjalisty. Profesjonalną pomoc uzyskać można w Poradni Psychologiczno-Seksuologicznej Harmonia znajdującej się w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 91.

  Seksuolog i psycholog Poradnia Harmonia – jak wskazani specjaliści mogą pomóc? Trzeba przygotować się, że diagnostyka i leczenie zaburzeń identyfikacji płciowej u dziecka to długotrwały proces i jedna konsultacja z pewnością nie wystarczy. Na pierwszej wizycie specjalista przeprowadzi szczegółową rozmowę z pacjentem i jego rodzicami lub opiekunami celem postawienia wstępnego rozpoznania. Dopiero na tej podstawie będzie mógł podjąć decyzje dotyczące dalszego postępowania.

  W przypadku braku czasu na osobistą wizytę w gabinecie zawsze można zdecydować się na spotkanie ze specjalistą bez wychodzenia z domu. Zarówno psycholog, jak i seksuolog online udzielają pomocy w takim samym zakresie, jak podczas spotkania w gabinecie, a wirtualna wizyta ma niemal identyczny przebieg.

  Bibliografia:

  1. Barrett, Zaburzenia identyfikacji płciowej, Medycyna praktyczna dla pacjentów, 2013 (witryna internetowa: https://www.mp.pl/psychiatria/zaburzenia/inne/75640,zaburzenia-identyfikacji-plciowej (dostęp: 2022.12.16.)).
  Call Now Button