• Aleje Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa

  • polski
  • angielski

  Komunikacja w związku – jak ją poprawić?

  Komunikacja w związku - jak ją poprawić?

  Komunikacja w związku – jak ją poprawić?

  Komunikacja w związku – jak ją poprawić? 1024 684 Psycholog Seksuolog Warszawa - Poradnia "HARMONIA"

  Komunikacja z innymi ludźmi stoi u podstaw naszej cywilizacji – jest niezbędna w każdym aspekcie życia codziennego. Niewątpliwie jednak, komunikacja z obcymi znacznie różni się od tej, która pożądana jest między partnerami w udanym i trwałym związku. Brak umiejętności czytelnego wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań ma długofalowe skutki, a napięcia i nieporozumienia stopniowo niszczą relację. Dobra komunikacja w związku to także umiejętność słuchania i analizowania słów partnera. Czujesz, że rośnie między Wami coraz większa bariera? Dowiedz się jak poprawić komunikację w swoim związku i czerpać z niego to co najlepsze.

  Odmienność – klucz do dobrej relacji to akceptacja

  Ponad 25 lat temu John Gray, terapeuta rodzinny ze Stanów Zjednoczonych, napisał bestsellerowy poradnik „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus”. Tytuł jego książki na stałe zadomowił się we współczesnej kulturze, krótko podsumowując różnice między płciami. Kobiety i mężczyźni różnią się zazwyczaj celami, wyznawanymi wartościami czy zdolnościami interpersonalnymi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę również odmienne osobowości i charaktery partnerów, związek rzeczywiście wydaje się być połączeniem dwóch, całkowicie różnych światów. Jak to pogodzić?

  Często można zaobserwować, że partnerzy budują swoje oczekiwania względem siebie na podstawie swoich własnych doświadczeń, wartości czy aspiracji. Zapominają przy tym o indywidualizmie drugiej osoby, starając się ją zmienić czy wręcz podporządkować. To ważne by zrozumieć i zaakceptować odmienność charakteru partnera, wykorzystując ewentualne różnice do budowania trwałej przyszłości. Podstawą komunikacji w związku musi być wzajemny szacunek, który wynika z dostrzegania wartości drugiego człowieka takim, jaki jest.

  Rozmowa w związku – sztuka, której obydwoje musicie się nauczyć

  Liczne badania psychologów wykazują, że to kobiety odznaczają się lepszymi zdolnościami w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W związku to właśnie one mówią więcej, z czego komunikaty te bardziej nastawione są na współpracę i budowanie bliskości. Także komunikaty niewerbalne, takie jak mimika twarzy, ton głosu czy gestykulacja, są przez kobiety nie tylko częściej wysyłane, ale także lepiej odczytywane. Pod tym względem kobiety są nieco bardziej przystosowane do komunikacji niż ich partnerzy, nie oznacza to jednak, że zawsze potrafią rozmawiać ze swoim partnerem. Wszyscy znamy przysłowiowe: „Domyśl się!”.

  I w ten sposób płynnie przechodzimy do jednego z powszechniejszych problemów – komunikatu, który nigdy nie został wyrażony. Nie można zakładać, że partner posiada umiejętności telepatyczne i bez problemu sam odczyta nasze oczekiwania. To pozornie błahe zachowanie, jest częstą przyczyną nawarstwiających się nieporozumień i frustracji. Problem nie jest duży, jeśli mówimy o braku komunikacji w związku dotyczącej drobnostek z życia codziennego, jak na przykład podziału obowiązków. Gorzej, gdy oczekiwania dotyczą elementarnych składowych związku – intymności, bliskości czy zaangażowania. Jak więc zatem rozmawiać, by wzajemny dialog był dojrzały i wartościowy?

  Najpierw pomyśl, potem mów!

  Dobrze jest zacząć od własnego nastawienia do rozmowy z partnerem, nie zakładać z góry porażki czy kłótni, a oczekiwać wspólnego rozwiązania problemu i zrozumienia. Nie jest to czcza rada – dobre podejście pozwala uniknąć nam niepotrzebnych wyrzutów względem partnera czy uogólniania, które bardzo szybko mogą przerodzić się w kłótnię. Komunikacja z partnerem powinna opierać się na spokojnej i konstruktywnej rozmowie; bez agresji czy złości. Dlatego też warto unikać impulsywnych reakcji, starannie myśląc nad formą i treścią swojej wypowiedzi. Tyczy się to również komunikatów niewerbalnych, gdyż mimika twarzy czy oskarżycielski ton głosu mogą w szybki sposób sprowadzić rozmowę do konfliktu.

  Komunikacja w związku to jednak nie tylko przekazywanie informacji swojemu partnerowi, ale także umiejętność słuchania drugiej osoby. Staraj się okazać bliskiemu zrozumienie, a w razie wątpliwości – pytaj. Dużą rolę odgrywa tutaj empatia, która pozwala nam wczuć się w uczucia i perspektywę partnera. Niekiedy jednak bywa tak, że samodzielne próby naprawienia komunikacji w związku nie są owocne, a napięcia coraz bardziej uniemożliwiają wspólne życie. Warto w takiej sytuacji zastanowić się nad podjęciem terapii par, podczas której doświadczony psychoterapeuta nauczy partnerów zasad wartościowego dialogu.

  Związek budują dwie osoby i to od nich zależy, czy będzie on dojrzały i trwały. Prawidłowa komunikacja jest podstawą bliskiej relacji partnerów, dlatego nie należy jej zaniedbywać. Wiele par z czasem dochodzi do rozwiązań i kompromisów, które budują zdrową więź. Jeśli jednak ciężko jest znaleźć porozumienie, a mimo wszystko zależy Wam na sobie, to wspólna wizyta u psychoterapeuty może okazać się idealnym rozwiązaniem.

  Call Now Button