• Aleje Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa

  • polski
  • angielski

  Jak odnaleźć w sobie motywację?

  Jak odnaleźć w sobie motywację?

  Jak odnaleźć w sobie motywację?

  Jak odnaleźć w sobie motywację? 1024 684 Psycholog Seksuolog Warszawa - Poradnia "HARMONIA"

  Motywacja to coś, co napędza nas do działania, daje cel – cel, na którym nam zależy. Motywacja to powód naszych działań, oczekiwań i potrzeb.

  Motywacja może być także postrzegana jako cykl, w którym myśli wpływają na zachowania, zachowanie przekłada się działania, a działanie wpływa na myśli i cykl zaczyna się od nowa.

  Brak motywacji

  Niestety, każdemu z nas zdarzają się chwile, kiedy tej motywacji jest mniej. Jeżeli ją zupełnie stracimy, pojawia się uczucie bezsensu i bezcelowości, do tego uczucie samotności i nieprzydatności, a w ślad za tym pasywność, uczucie przytłoczenia, otępienie.

  Często też przyczyną braku motywacji jest poczucie, że to co robimy, robimy gorzej niż inni i w związku z tym nie ma sensu się starać. Wtedy często pogrążamy się w nierobieniu niczego, pogrążając się w myślach, że jesteśmy gorsi.

  Jak odnaleźć w sobie motywację?

  Żeby przełamać się i odnaleźć zagubioną motywację do działania, najtrudniej jest wykonać ten pierwszy krok – wyznaczyć sobie cel i starać się go realizować. Dla niektórych pomocna może być na przykład aktywność fizyczna – jeżeli ktoś wyznaczy sobie za cel np. codzienne bieganie i zacznie go realizować, po jakimś czasie przyjdzie duma z siebie i będzie to bodziec do przełamania się i odnalezienia motywacji także na innych polach.

  Ważne jest też, aby nasz cel był rzeczywiście nasz, a nie żeby był pragnieniem kogoś innego. Człowiek nie poczuje motywacji, jeżeli cel, do którego osiągnięcia ma się zmotywować, nie będzie jego własnym celem.

  Czasem pomaga także „wizualizacja” tego celu, wyobrażanie sobie, jak będzie, kiedy już ten cel osiągniesz. Jak będziesz czuć się, kiedy osiągniesz ten cel. Jaka przyjemność będzie płynąć z osiągniętego zadania. Myślenie o korzyściach i wszystkich innych pozytywach płynących z wykonania postawionego sobie celu pomaga jeszcze bardziej zmotywować się do jego osiągnięcia.

  W odnajdywaniu celów i motywacji pomaga także psychoterapia. Doświadczony psycholog psychoterapeuta pomaga przejść przez ten trudniejszy okres w życiu i odnaleźć cel i motywację do dalszych działań.

  Więcej na ten temat: Psychoterapia

  Call Now Button